Lastnosti in ekosistem sodobne spletne trgovine

ter kako razviti dobro spletno prodajo


Razpisani termini: 09. oktober 2018 od 9:00 do 15:00

Zadnji rok za prijavo: 28. september 2018
Fokus: podjetja ki že imajo lastno spletno prodajo ali pa to želijo uvesti

V svetu je aktivnih preko 10 milijonov spletnih trgovin, samo v Evropi jih je več kot 800.000. To število še vedno raste, kar predstavlja velik izziv za vsakogar, ki prodaja izdelke in/ali storitve preko spleta. V okviru seminarske delavnice bo predstavljen kompleksen ekosistem spletne trgovine, ki spletnega trgovca postavi pred ostalimi konkurenti. Enostavne rešitve spletne trgovine niso več dovolj, še posebej to velja za vse tiste, ki želijo spletno prodajo razširiti na tuje trge. 

Program je namenjen

 • lastnikom in vodstvenim kadrom v podjetjih z lastno spletno prodajo ali z željo po razvoju spletne prodaje ali z željo po razširitvi obstoječe spletne prodaje na tuje trge; 
 • lastnikom in vodstvenim kadrom v podjetjih;
 • kadrom, ki so zadolženi za organiziranje prodaje ter ostalim marketinškim in prodajnim strokovnjakom;
 • strokovnjakom s področja mednarodnega poslovanja podjetij. 

Namen usposabljanja je seznaniti udeležence s trendi sodobne spletne trgovine ter jim pomagati pri razumevanju in načrtovanju lastnega ekosistema sodobne spletne trgovine v njihovem konkretnem primeru. Krovna tema
: Marketing in prodaja

Povezane teme: Digitalno gospodarstvo, Internacionalizacija poslovanja

Naslov seminarja: Lastnosti in ekosistem sodobne spletne trgovine

Koda seminarja: WOC-004002-0001-SL

Jezik: slovenski

Kraj in datum: 09. oktober 2018 od 9:00 do 15:00

Zadnji rok za prijavo in vnaprejšnja vprašanja:  28. september 2018

Lokacija: - bo določena 4 dni pred pričetkom seminarja -

Seminarje na temo "Marketing in prodaja" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.  Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.


Krovna tema
: Marketing in prodaja

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.


Irena Rezec
je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: irena /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil. 


Zadnji rok za prijavo
in vnaprejšnja vprašanja: 28. september 2018

Število udeležencev je omejeno. V primeru prevelikega števila prijav bomo razpisali dodatne termine.

Prijavo in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 250,00 EUR brez DDV oz. 305,00 EUR z vključenim 22% DDV. Člani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2019. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje do 28. septembra 2018. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi z razvojem ekosistema sodobne spletne trgovine in digitalnih prodajnih poti nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava spletne (in/ali tradicionalne) prodajne strategije za posameznega naročnika z upoštevanjem raznolikosti prodajnih kanalov ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled in ocena obstoječe rešitve ter izdelava predlogov za prenovo oz. izboljšave;
 • prevzem vodenja razvojnega projekta spletne trgovine v vašem podjetju;
 • koordinacija razvoja ali prenove spletne trgovine z razvojno ekipo;
 • mentorstvo vaše ekipe pri razvoju ali prenovi spletne trgovine.

Za podrobnejše informacije o naših ostalih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Tako kot na drugih področjih poslovanja se tudi na področju spletne prodaje dogaja veliko sprememb, predvsem v smislu povezovanja spletne trgovine z številnimi drugimi poslovnimi rešitvami in procesi. S povezovanjem nastaja kompleksen ekosistem, ki mora biti načrtovan in usklajen že od samega začetka. Bolj povezan, večfunkcionalen, večkanalen sistem je vzpostavljen, bolj konkurenčen je v primerjavi z ostalimi spletnimi trgovinami, ki takih rešitev še niso pričeli uvajati.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kakšne povezave in funkcionalnosti bi morala imeti sodobna spletna trgovina in kakšne rešitve se že nakazujejo v prihodnosti?
 • Ali so kakšne pomembne razlike med spletno trgovino, ki naj bi delovala samo v Sloveniji in tisto, ki naj bi delovala tudi v drugih jezikih in za druga tržišča?
 • Kakšne so razlike v pripravi izdelka ali storitve za posamezne spletne prodajne poti oz. kaj je pomembno v zvezi s tem vedeti?
 • Kako prilagoditi poslovanje sodobnim digitalnim trendom in kakšna dodatna znanja in orodja še potrebujete? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • imeli uvid v sodobne rešitve spletne trgovine;
 • razumeli pomen izgrajevanja ekosistema spletne trgovine;
 • znali identificirati za vas ter vaše izdelke in storitve številne digitalne prodajne poti;
 • znali planirati oz. optimizirati vašo strategijo razvoja spletne trgovine.