Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov

zahteve in okvir mednarodnega standarda ISO 44001:2017


Razpisani termini: Spremljajte objave javnih terminov na našem spletnem portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

Za izvedbo usposabljanja po meri v vaši orgaizaciji pa nas kontaktirajte direktno.

V letu 2017 sprejet mednarodni ISO standard nudi sistematičen pristop do poslovnih partnerstev in sodelovalnih poslovnih modelov. Hkrati potrjuje, da je potrebno strateško načrtovanje partnerstev ter profesionalno vodenje sodelovalnih poslovnih odnosov. 

Program je namenjen

 • vodstvenim kadrom v podjetjih in organizacijah; 
 • koordinatorjem oz. vodjem že obstoječih poslovnih partnerstev in povezav; 

Namen usposabljanja je podati uvodna znanja za načrtovanje in implementacijo sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih povezav po zahtevah in okviru mednarodnega standarda ISO 44001. Krovna tema
: Sodelovanje in partnerstvo

Naslov seminarja: Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001:2017

Koda seminarja: WOC-001003-0001-SL

Jezik: slovenski

Seminarje na temo "Sodelovanje in partnerstvo" razvijamo modularno, in sicer poleg uvodnih, tudi ločeno po posameznih vrstah partnerstev in po posameznikih vidikih poslovnega povezovanja. Razpisan seminar z naslovom "Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov in ISO 44001:2017" predstavlja uvod v zahteve in okvir mednarodnega ISO standarda. V nadaljevanju priporočamo interno usposabljanje, svetovanje in mentorstvo kot tudi udeležbo na ostalih programih, povezanih z sodelovanjem in poslovnimi partnerstvi. Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.


Krovna tema
: Sodelovanje in partnerstvo

Z sodelovanjem in povezovanjem se podjetja in posamezniki srečujejo v vseh razvojnih fazah, v vseh sektorjih in ne glede na velikost podjetij. So pa velike razlike v razumevanju sodelovanja in povezovanja, v razlogih za povezovanje in tudi v pristopih. Z sodelovalnimi in partnerskimi pristopi podjetja ter tudi posamezne regije lahko dosežejo velike konkurenčne prednosti. Zavedati pa se moramo, da je za optimalne in dolgoročne učinke potrebno vsaj nekaj znanja o partnerskih strategijah in vodenju teh povezav. Zelo pomaga tudi znanje o strateškem razmišljanju in sodobnih poslovnih modelih. V procesu sodelovanja in povezovanja se odpira veliko vprašanj, npr. kaj lahko pridobim z sodelovanjem in povezovanjem, kako podjetja dosegajo globalne vizije ter ali, in kako si pomagajo s partnerstvi, kdaj in kako formalizirati partnerstvo ter v kakšni obliki, kako vzdrževati partnerstvo, da bo le-to uspešno in dolgoročno ter nenazadnje, kako se pripraviti na morebitno prekinitev partnerstva? 

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja. Sprejeti standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Trudimo se, da bi se preko usposabljanj in dogodkov dotaknili problematike sodelovanja in povezovanja iz različnih vidikov ter za različne razvojno-poslovne okoliščine. Programe usposabljanja razvijamo modularno, hkrati pa posamezne vsebine tudi objavljamo na naših spletnih straneh in portalih. Priporočamo, da vsebine, povezane z sodelovalnimi poslovnimi odnosi spremljate na spletnih straneh "Business Partnerships Management".


Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil.  


Prijavo in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 250,00 EUR brez DDV oz. 305,00 EUR z vključenim 22% DDVČlani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2020. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje 10 koledarskih dni pred dnevom izvedbe razpisanega seminarja. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi z sodelovalnimi in partnerskimi modeli nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku oz. partnerstvu, med drugim:

 • strateško načrtovanje poslovnih partnerstev za posamezno organizacijo za posamezno poslovno situacijo ali vidik poslovanja;
 • pregled obstoječih partnerstev ter predlog izboljšav;
 • prevzem vodenja oz. koordinacije poslovnih partnerstev naročnika;
 • redno spremljanje dinamike sodelovalnih poslovnih odnosov;
 • izbor poslovnih orodij, ki olajšajo upravljanje z sodelovalnimi poslovnimi odnosi.

Po zaključku uvodnega usposabljanja vas lahko v sodelovanju z našimi partnerji tudi vodimo skozi celoten proces usklajevanja vaših procesov s priporočili standarda vse do pridobitve standarda ISO 44001.
Za podrobnejše informacije o naših dodatnih storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov je zaradi kompleksnosti in raznolikosti sodelovalnih partnerskih oblik zahtevno in večplastno. Nedavno sprejet mednarodni standard ISO 44001 potrjuje naraščajoč pomen sodelovalnih poslovnih modelov v vsakdanji poslovni praksi. Priporočila standarda glede organiziranosti in upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov so koristna v vsakem primeru, ne glede na to ali želite pridobiti ISO 44001 ali pa le izboljšati učinkovitost vaše prodajne in/ali nabavne mreže ali katerekoli druge sodelovalne poslovne oblike (podjetniški grozdi, verige vrednosti, strateška zavezništva, platforme,  ekosistem podjetja ali organizacije, združenja, zadruge idr).

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Zakaj in v kakšnih primerih je priporočljivo načrtno upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov? 
 • Kje začeti in kakšni koraki so potrebni za pridobitev mednarodnega standarda? 
 • Kakšne so značilnosti in zahteve posamezne faze, tj. vse od strateškega načrtovanja partnerstev do razvoja, upravljanja in morebitne prekinitve posameznega partnerskega odnosa? 
 • Kakšna znanja in orodja potrebujemo za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • znali načrtno pristopiti k analizi in optimizaciji vašega obstoječega sistema upravljanja sodelovalnih poslovnih odnosov;
 • znali bolj uspešno načrtovati potencialne nove sodelovalne poslovne modele;
 • razumeli, katere potrebne korake morate izvesti, da bi se približali priporočilom ISO 44001 in ga tudi pridobili;
 • znali oceniti, katera znanja bi morali še poglobiti oz. kateri novi poklici in kadri bi bili potrebni za razvoj sodobnih poslovnih partnerskih in sodelovalnih modelov v vaši organizaciji.