Spletni socialni mediji, omrežja in orodja

strategije izgrajevanja spletne socialne identitete


Razpisan termin: Spremljajte objave javnih terminov na našem spletnem portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator. 

Za izvedbo usposabljanja po meri v vaši orgaizaciji pa nas kontaktirajte direktno.

Spletni socialni mediji in omrežja postajajo nepogrešljiv komunikacijski, marketinški in prodajni kanal vsake organizacije.

Program je namenjen

 • vodstvenim kadrom, ki so zadolženi za strateško načrtovanje podjetja oz. organizacije;
 • kadrom, ki so zadolženi za organiziranje prodaje ter ostalim marketinškim in prodajnim strokovnjakom;
 • strokovnjakom s področja mednarodnega poslovanja podjetij. 

Namen usposabljanja je usposobiti udeležence za načrtovanje, izdelavo in implementacijo strategije za izgradnjo spletne socialne identitete podjetja oz. organizacije. Krovna tema
: Marketing in prodaja

Povezane teme: Internacionalizacija poslovanja, Digitalno gospodarstvo

Naslov seminarja: Spletni socialni mediji, omrežja in orodja - strategije izgrajevanja spletne socialne identitete

Koda seminarja: WOC-004002-0001-SL

Jezik: slovenski

Seminarje na temo "Marketing in prodaja" razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij. Priporočamo tudi udeležbo na seminarju z naslovom "Raznolikost prodajnih poti". Odvisno od interesa udeležencev bodo sledili dodatni moduli.


Krovna tema
: Marketing in prodaja

Pri našem delu se srečujemo z mnogimi podjetji z različnimi polizdelki, izdelki in storitvami, ki so namenjeni prodaji poslovnim subjektom, javnemu sektorju preko javnih naročil in/ali končnim potrošnikom. Veliko teh podjetij svoje izdelke in storitve nima pripravljene v obliki in na način, ki bi bila primerna za trženje v tujini, in sicer bodisi zaradi pomanjkanja certifikatov, neizpolnjevanja standardov, neprimerne cenovne politike, neprimerne embalaže, konkurečnosti glede oblike in funkcionalnosti izdelka oz. storitve ali iz kakšnega drugega razloga. Tudi podjetja sama imajo velikokrat neprimerno notranjo organiziranost ali neizkušene kadre za prodajo na tujih trgih.

Z rastjo pomena spletne prodaje, spletnih socialnih omrežij in analitičnih orodij za spremljanje prodaje in obnašanja obiskovalcev na spletnih straneh je postal marketing in prodaja bistveno bolj kompleksen. To danes pomeni, da imamo, poleg klasičnih, še izjemno veliko število možnih spletnih marketinških, oglaševalskih in prodajnih kanalov, ter na razpolago tudi veliko s tem povezanih programskih orodij.

Naša usposabljanja razkrivajo različne vidike marketinga in prodaje v mednarodnem kontekstu.


Irena Rezec je izkušena strokovnjakinja z več kot 30 letnimi izkušnjami tako v javnem kot v privatnem sektorju v Sloveniji in tujini. Znanje in izkušnje s področja razvoja informacijskih rešitev, podjetništva, evropskega in svetovnega poslovnega okolja, pomena partnerstev ter mednarodnega poslovanja podjetij si je pridobivala preko univerzitetnega (informacijski sistemi) in magistrskega študija (mednarodni management) ter v praksi v različnih vlogah, med drugim kot vodja Euro Info Centra v Ljubljani (danes pod imenom Enterprise Europe Network), preko sodelovanja v različnih delovnih skupinah v Sloveniji in tujini ter zadnjih 16 let v vlogi direktorice podjetja WOTRA tudi preko velikega števila projektov in usposabljanj, ki jih je izvajala v Sloveniji in v drugih državah po svetu. Zadnjih 16 let tudi redno ocenjuje prispele predloge projektov pri Evropski Komisiji, in sicer iz področij informacijske tehnologije, podjetniškega grozdenja in sodelovanja ter urbanega in ruralnega gospodarskega razvoja. 

Dodatno se je poglobljeno usposabljala na področjih: 

 • sodelovalnih odnosov in upravljanja s poslovnimi partnerstvi (Rhythm of Business, OECD, Gospodarska zbornica Vzhodne Flandrije);
 • odprtega in sistematičnega inoviranja (CREAX, ECSB);
 • digitalnega marketinga in spletnih prodajnih kanalov (Amazing);
 • regionalnega gospodarskega razvoja (Flemish Government, OECD, InWEnt Germany,  Assembly of European regions);
 • kvantnih tehnik (Tadej Pretner);
 • organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev in v letu 2016 pridobila certifikat za moderatorko organizacijskih oz. poslovnih sistemskih postavitev, ki ga v Sloveniji podeljuje Inštitut za sistemske postavitve v sodelovanju z Inštitutom Berta Hellingerja na Nizozemskem.

Med drugim je članica:

 • svetovalnega odbora Hiše grozdov (originalno Kuća Klastera) - krovna organizacija balkansko-črnomorske mreže podjetniških grozdov z sedežem v Nišu, Srbija; 
 • TCI Network - The Competitiveness Institute Network z sedežem v Barceloni, Španija; 
 • ERENET - Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities z sedežem v Budimpešti, Madžarska. 

Osebna bibliografija je dosegljiva v COBISS bibliografskemu sistemu.

Kontakt z izvajalko lahko vzpostavite preko telefona, št. 040 / 790 000 ali preko e-pošte: ir /@/ wotra.com.

Za več informacij obiščite Linkedin profil. 


Prijavo
 in največ 3 vnaprejšnja vprašanja (toda ne pravna vprašanja) lahko pošljete preko obrazca Poizvedba ali z odgovorom na elektronsko vabilo, v kolikor ste ga prejeli. Lahko nas tudi pokličete v času uradnih ur. Ob prijavi navedite za kateri seminar in termin se prijavljate (ali kodo seminarja), osnovne podatke o udeležencu in tudi o organizaciji, v primeri, da je plačnik organizacija.

Cena seminarja (kotizacija) za posameznega udeleženca znaša 230,00 EUR brez DDV oz. 280,60 EUR z vključenim 22% DDVČlani platforme CollaboVentures imajo 10% popust na neto ceno seminarja.

V ceno seminarja je vključeno: 

 • seminarsko gradivo ter dostop do foruma na obravnavano temo; 
 • brezplačni enoletni dostop do naprednih vsebin na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator, in sicer od dneva, ko bo ta možnost dostopa do naprednih vsebin omogočena na portalu; 
 • napitki in prigrizki med odmori; 
 • 30 minut brezplačnih konzultacij v dneh po zaključku seminarja na temo obiskanega programa usposabljanja, in sicer za podjetje, ki je prijavilo udeleženca ter pod naslednjimi pogoji: 
  • konzultacije se opravijo preko Skype-a po predhodni najavi in uskladitvi termina; 
  • brezplačne konzultacije iz tega naslova se lahko koristijo le v primeru pravočasno plačane kotizacije;
  • brezplačne konzultacije se lahko koristijo najkasneje v datumih do 30. aprila 2020. Po tem datumu ta boniteta zapade. 

Udeleženci prejmejo ob zaključku seminarja tudi Potrdilo o udeležbi na seminarju. 

Kotizacijo plačate v celoti pred pričetkom seminarja na podlagi prejetega predračuna. Račun vam bomo posredovali na vaš naslov po zaključku seminarja. 

Morebitna odpoved seminarja mora biti pisna in posredovana organizatorju seminarja najkasneje 10 koledarskih dni pred dnevom izvedbe usposabljanja. V primeru kasnejše odpovedi kotizacije ne vračamo, možna pa je zamenjava udeleženca iz iste organizacije.

Ostali pogoji: Udeležencem v času izvajanja usposabljanja ne dovolimo zvočnega ali video snemanja.


V zvezi z izgrajevanjem spletne socialne identitete nudimo tudi svetovalne storitve prilagojene posameznemu naročniku, med drugim:

 • načrtovanje in izdelava strategije izgrajevanja spletne socialne identitete za posameznega naročnika ter v okviru tega po potrebi za posamezen namen, posamezno skupino izdelkov ali storitev, posamezno tržišče in/ali ciljno skupino;
 • pregled obstoječe spletne identitete in s tem povezanih aktivnosti ter izdelava predlogov izboljšav;
 • prevzem aktivnosti izgrajevanja spletne socialne identitete naročnika.

Za podrobnejše informacije o naših storitvah obiščite spletno stran podjetja WOTRA.


Opis vsebine seminarja

Podjetja in organizacije se danes soočajo z nepreglednim številom spletnih socialnih medijev, omrežij in s tem povezanimi orodji. Preko teh medijev in omrežij iščejo ali oblikujejo prodajno mrežo, iščejo odgovore na tekoča vprašanja, iščejo kadre oz. talente, iščejo investitorje ipd. Podjetja preko teh povezav tudi komunicirajo s partnerji in kupci. Za podjetje oz. organizacijo je pomembno, da koristi spletne medije in omrežja pametno in načrtno, ter da strategijo izgrajevanja spletne socialne identitete poveže tako z vsemi funkcijami kot tudi z vsemi drugimi strategijami v podjetju oz. organizaciji.

Med drugim, bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kakšen naj bi bil optimalen delež uporabe novih medijev v primerjavi s klasičnimi komunikacijskimi, marketinškimi in prodajnimi kanali? 
 • Kako uporabiti spletne socialne medije, omrežja in orodja za strokovni razvoj, iskanje poslovnih priložnosti, iskanje talentov, idej, za marketing in prodajo? 
 • Kdo v organizaciji naj uporablja spletne socialne medije, omrežja in orodja ter za kakšne namene? 
 • Kako meriti učinke redne uporabe spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij? 
 • Ali so kakšne razlike v uporabnosti spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij glede na dejavnost podjetja oz. organizacije in/ali morda skupino izdelkov in storitev? 

To je le nekaj izmed vprašanj, na katere bomo odgovorili na seminarju.

Po zaključku seminarja boste

 • razumeli prednosti in slabosti spletnih socialnih medijev, omrežij in orodij;
 • znali identificirati in prenesti v vašo vsakdanjo prakso, za vas ter vaše izdelke in storitve, najprimernejše spletne socialne medije, omrežja in orodja;
 • znali definirati oz. optimizirati interno strategijo izgrajevanja spletne socialne identitete ter potrebno organizacijo in korake za optimalno uporabo spletnih komunikacijskih, promocijskih, marketinških in prodajnih kanalov.