Študijska potovanja ter izobraževalni in poslovni turizem

V skladu z vašo strategijo, potrebami in področji dela vam v sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji svetujemo:

  • pri izbiri ogleda dobrih praks v želenem sektorju in v želeni državi;
  • udeležbo na specializiranih strokovnih usposabljanjih in dogodkih;
  • pri identificiranju potencialnih partnerjev in organiziranju poslovnih srečanj s potencialnimi partnerji v tujini. 

Pri izbiri izobraževalnih programov v tujini imate v posameznih primerih tudi možnost koriščenja evropskih sredstev, npr. za mlada podjetja, ne starejša od treh let ali za podjetja, ki se spogledujejo z azijskim trgom. 

Zgoraj navedene storitve dopolnjujejo naša usposabljanja in dogodke, močno pa se povezujejo tudi z našimi svetovalnimi področji (npr. z internacionalizacijo poslovanja ter tematiko sodelovanja in povezovanja). Priporočamo, da so zgoraj navedene storitve sestavni del naših ostalih svetovanj, ker vam bomo tako najlaže zagotovili kakovostno izbiro izobraževalnega ali poslovnega programa v tujini, ki bo v skladu z vašo strategijo in za vaše konkretne razvojne potrebe.