Partnerstvo

Sodelovalno stičišče za izmenjavo znanja deluje v okviru podjetja WOTRA d.o.o., ki ima že utečena partnerstva z mnogimi strokovnjaki in organizacijami bodisi pri izvedbi svetovanj in usposabljanj bodisi pri sodelovanju v evropskih projektih. S tem sodelovalnim stičiščem in z bodočim portalom "WOTRA Fokus - razvojni navigator" se odpirajo nove možnosti za sodelovanje.


K sodelovanju vabimo:

  • strokovnjake posameznih področij z mednarodnimi svetovalnimi ali predavateljskimi izkušnjami;
  • strokovnjake posameznih področij v vlogi avtorjev strokovnih prispevkov;
  • razvojne partnerje za razvoj novih strokovnih klasičnih in spletnih vsebin;
  • nosilce strokovnih spletnih seminarjev;
  • prevajalce za sodelovanje pri prevodih strokovnih vsebin iz slovenskega v tuje jezike in obratno;
  • soorganizatorje usposabljanj in dogodkov v Sloveniji in v drugih državah;
  • ponudnike učilnic in dvoran;
  • vse ostale, ki si želijo sodelovati z nami pri razvoju in promociji inteligentne družbe.


V primeru interesa za sodelovanje nas pokličite ali izpolnite obrazec "Poizvedba".