O stičišču

Sodelovalno stičišče za izmenjavo znanja (Collaborative Knowledge Exchange Hub) je namenjeno vsem našim udeležencem usposabljanj in dogodkov kot tudi vsem našim predavateljem ter poslovnim partnerjem, ki sodelujejo pri posameznem usposabljanju ali dogodku. 

Sodelovalno stičišče omogoča: 

  1. interno komunikacijo med predavateljem in prijavljenimi udeleženci že pred pričetkom usposabljanja ali dogodka;
    Udeleženci imajo možnost vplivati na vsebino programa (tudi pri vnaprej razpisanih programih) s posredovanjem vprašanj predavatelju v predpisanem roku, to je še pred pričetkom usposabljanja ali dogodka. Toda to pa ne velja za usposabljanja in dogodke, na katere ni več možno vplivati, npr. kjer je rok za posredovanje vprašanj že potekel ali pa v primeru posnetkov že izvedenih usposabljanj in dogodkov. 

  2. dostop do gradiv, povezanih z usposabljanjem ali dogodkom ter priporočenih spletnih povezav za nadaljnji razvoj udeležencev takoj po zaključku usposabljanja ali dogodka oz. glede na način dela posameznega predavatelja že v času izvajanja usposabljanja ali dogodka; 
  3. dostop do foruma in razpravo udeležencev na obravnavano temo usposabljanja ali dogodka takoj po zaključku usposabljanja ali dogodka.

Komunikacija znotraj tega sodelovalnega stičišča poteka praviloma v slovenskem jeziku. 

Dostop do internega dela stičišča pridobijo predavatelji in poslovni partnerji v času priprav na usposabljanje ali dogodek. Udeleženci posameznega usposabljanja ali dogodka pridobijo dostop do internega dela stičišča najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu plačila za posamezno usposabljanje ali dogodek na naš bančni račun, to je praviloma še pred pričetkom usposabljanja ali dogodka. 

Za podrobnejše pogoje uporabe ter poslovanja tega stičišča obiščite stran Pravna obvestila in pogoji