Področje lokalnega in regionalnega gospodarskega razvoja je namenjeno inštitucionalnim akterjem, ki so zadolženi za razvoj primernega poslovnega okolja na lokalnem in regionalnem nivoju, in sicer tako v urbanih kot ruralnih oz. podeželskih okoljih. Namenjeno je pa tudi aktivnim poslovnim akterjem kot tudi aktivnim posameznikom, ki so ali pa si želijo biti vpeti v razvoj okolja, v katerem delajo in/ali živijo. Kakšna je vloga občin, razvojnih agencij, regionalnih gospodarskih zbornic, poslovnih oz. industrijskih grozdov in drugih poslovnih ekosistemov v posamezni regiji z vidika razvoja poslovnega okolja? Kakšne so dobre prakse ter kaj poslovni sektor pričakuje od poslovnih ekosistemov na lokalni in regionalni ravni? In kako naj se gospodarsko razvija urbana ali pa ruralna oz. podeželska regija? Ali je lahko tudi regionalni gospodarski razvoj »inovativen«? To je le nekaj od vprašanj katera odpiramo v okviru naših usposabljanj, mentorstev in svetovanj.