Pojem digitalnega gospodarstva zajema širok spekter poslovnih dejavnosti, saj digitalizacija poteka na več nivojih, v vseh sektorjih ter tako v poslovnem, javnem kot tudi zasebnem oz. domačem okolju. Digitalizacija posega v vse pore našega poslovanja in življenja ter hkrati ruši obstoječe klasične izobraževalne, storitvene, proizvodne, finančne, pravne, organizacijske, vodstvene, odločitvene, marketinške, prodajne, komunikacijske in druge poslovne modele, sisteme, podsisteme, metodologije in orodja.

Tudi naša usposabljanja v povezavi z digitalnim gospodarstvom so večplastna.

  1. Na eni strani informiramo organizacije o trendih digitalne družbe ter jih usposabljamo o možnih spremembah oz. izboljšavah, ki jih prinašajo sodobne digitalizirane rešitve in s katerimi bi organizacije pridobile konkurenčne prednosti, povečale vizibilnost in kredibilnost med obstoječimi in potencialnimi kupci, znižale stroške, povečale preglednost nad poslovanjem ali uvedle nove inovativne poslovne modele.
  2. Na drugi strani usposabljamo razvijalce in nosilce digitaliziranih rešitev za pridobivanje razvojnih sredstev, za boljše razumevanje potreb poslovnih sistemov, za vzpostavljanje strateških partnerstev, za boljše razumevanje pomena medsebojne povezljivosti posameznih rešitev in/ali za razvoj partnerskih, marketinških in prodajnih strategij.