Prodati izdelke in storitve na tujih trgih je želja vsakega podjetja. Ni pa jih veliko, ki tudi uspejo na tujih, sploh pa ne na daljnjih trgih. Kateri so tisti faktorji, ki prinašajo uspeh na tujih trgih? Je dovolj imeti odličen izdelek ali storitev za ugodno ceno, ali je potrebno več? Usposabljamo, mentoriramo in svetujemo o strategijah internacionaliziranja poslovanja iz različnih vidikov, v vseh razvojnih fazah izdelka, tj. od ideje, razvoja izdelka do prodajne in partnerske strategije ter tudi o metodologijah in orodjih, ki se pogosto uporabljajo v samem procesu internacionaliziranja. Osredotočamo se na sodelovalne modele oz. partnerske strategije, ki lahko največ prispevajo pri uspešnem nastopu na tujih trgih kot tudi na raznolikost prodajnih poti.