Eno izmed ključnih povpraševanj s strani vseh vrst organizacij in posameznikov je vezano na financiranje razvojnih projektov. Možnosti je več, le malo organizacij in posameznikov pa izpolnuje pogoje za pridobitev finančnih sredstev in to ne glede na to, da je ponudnikov finančnih sredstev veliko. Naša usposabljanja so vezana predvsem na evropska nepovratna sredstva ter na strateška partnerstva in/ali privatna sredstva, ki jih privatni investitorji vlagajo v perspektivne razvojne projekte. V programe usposabljanja po potrebi vključujemo tudi pravne, finančne in druge zunanje sodelavce iz Slovenije in tujine.